قهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر .......

قهرمـــــــــــــــــــــــ با دنیــــــــایی که ..... بیــــــــــــــنمان فاصــــــله ای ... به درازای بی تــــــــــــــــو بودن گذاشت ........   ادامه مطلب
/ 66 نظر / 61 بازدید

دخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتر ....!!!!

سنگینــــــ کام میگیری زن !!در این سرمــــــــــــــای خیابان و برگ ریزان خزان به یاد کدام عشــــــــــــــــق خاطراتت را دود میکنی ...؟؟؟ سنگینــــــ ... ادامه مطلب
/ 77 نظر / 39 بازدید
آذر 93
1 پست
مرداد 93
1 پست
خرداد 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
2 پست
دی 92
3 پست
آذر 92
2 پست
آبان 92
3 پست
شهریور 92
2 پست
مرداد 92
2 پست
تیر 92
2 پست
خرداد 92
2 پست
اسفند 91
7 پست
بهمن 91
15 پست
دی 91
15 پست
آذر 91
22 پست
آبان 91
5 پست
مهر 91
1 پست